D7: Kategorizácia obsahu pomocou Taxonómie

Pridal/a webmaster dňa Pi, 01/07/2011 - 23:27

Pri vytváraní obsahu (napr. článok) v Drupale 7 si iste položíte otázku "Ako zobrazovať  články na určitej podstránke?".  Odpoved je základný systémový modul Taxonomy. Ak vytvárate rozsiahlejší web a je predpoklad, že budete občas pridávať obsah, tak doporučujem sprovozniť kategorizáciu ešte na úplnom začiatku. Neskoršie dorobenie je nepraktické a pracné. Nalinkovať obsah do menu či príspevku nieje problém, ale prečo si to sťažovať.

Postup:
- aktivovať modul Taxonomy
- vytvoriť slovník
- vložiť termíny do slovníka
- pridať URL adresu termínu do menu
- vloženie výberu kategorizácie do typu obsahu

Výsledok:
Uživateľ pri vytváraní obsahu/príspevku bude môcť ihneď zvoliť, kam si želá umiestniť obsah a ten sa po uložení bude zobrazovať na príslušnej podstránke.

1. Aktivácia modulu Taxonomy
Za predpokladu, že ste prihlásený ako user1 alebo uživateľ s patričným oprávnením choďte do Administrácia>Moduly (/admin/modules). V časti Jadro nájdite modul Taxonomy, označte ho a dole kliknite na Uložiť nastavenia.

2. Vytvorenie slovníka
Choďte do Administrácia>Štruktúra>Taxonómia (/admin/structure/taxonomy). Kliknite na odkaz Pridať slovník, vyplnte názov slovníka (napr.: Kategoria, popis nieje potrebný) a nastavenie uložte.

3. Vloženie termínov do slovníka
Nachádzate sa na stránke taxonomie. Teraz tam vidíte svoj práve vytvorený slovník. Kliknite na odkaz pridať termíny, vyplňte názov, popis  a URL alias. Text z popisu sa bude potom zobrazovať na stránke. URL alias je taktiež ako popis dobrovoľný údaj. Doporučujem si už teraz vypniť toto políčko. Malým písmom a bez diakritiky napíšte názov termínu. Nastavnie samozrejme uložte. Termínov si môžete vytvoriť viac (tak ako slovníkov).

4. Pridanie URL adresy do menu
Slovník a aspoň jeden termín máte vytvorený, tak nastal čas pridať odkaz na termín do menu. Choďte do Administrácia>Štruktúra>Menu (/admin/structure/menu). Pre vloženie odkazu do hlavné menu kliknite na prislúžiaci odkaz Pridať odkaz. Vyplňte názov a cestu, ktorú ste si určili už pri vytváraní termínu. Popis je vzhľadom na SEO teraz pre Vás povinný údaj aj keď to systém nevyžaduje. Tento popisok sa následne bude zobrazovať po nabehnutí myšou (takže žiadne vety apod.). Nastavenie uložte. V menu teraz vidíte novopridaný odkaz na termín.

5. Vloženie výberu kategorizácie do typu obsahu
Teraz ostáva pridať voľbu kategorizácie k danému typu obsahu. Choďte do Administrácia>Štruktúra>Typy obsahu>Článok (alebo iný typ obsahu). Kliknite na odkaz Spravovať polia, v časti Pridať nové pole vyplňte názov nového pola napr.: Kategorie a field_kategorie, typ vyberte Odkaz na terním, výberové pole zvoľte Zaškrtávacie polia/prepínacie tlačidlá a nastavenie uložte.

Nakoniec ostáva priradiť oprávnenia pre prácu s taxonómiou. Ak ste user1, tak ste to doteraz nepotrebovali. Choďte do Administrácia>Ľudia>Oprávnenia (/admin/people/permissions), v časti Taxonomy si priraďte oprávnenia a nastavenie uložte.

Teraz máte už naozaj všetko pripravené a môžete veselo pridávať obsah. V menu Navigácia kliknite na odkaz Pridať obsah a zvoľte napr. Článok. V ponuke pribudla voľba kategórie, ktorú je teraz možné využívať.

Kategorie